Restauracja

Restauracja

W Wielkim Przywileju, jakie miasto Elbląg, uzyskało od króla Kazimierza Jagiellończyka, wydanym w 1457 roku, znalazł się stosowny zapis, który zakładał, aby w przyszłości „Także winni oni [rada miasta z gminą Starego Miasta] zbudować dla nas i naszej królowej i następców dwór i komnatę i w godności je utrzymywać i nas tam i naszą królową i następców w siano i drewno zaopatrywać, kiedy my albo oni przybędziemy”. Jednakże do wybudowania osobnej siedziby na czas wizyt królewskich nigdy nie doszło. Dostojnych gości umieszczano w specjalnie przystosowanych na takie okazje wnętrzach ratusza staromiejskiego, a najczęściej w domach najzamożniejszych mieszczan elbląskich.

W 1632 roku dokonano wyboru nowego króla – Władysława Zygmunta. Pojawiła się konieczność złożenia hołdu królowi. Rada miasta zawarła umowę z Izaakiem Spieringiem, na mocy której miał on przejąć obowiązek ugoszczenia monarchy we własnym domu. Tak rozpoczęła się historia domu Spieringów jako „Domu Królewskiego”. Przywilej goszczenia dostojnych gości został potwierdzony specjalnym immunitetem królewskim, który został zdjęty z domu królewskiego dopiero w 1914 roku.

Nawiązując do wytwornych tradycji uczt królewskich, wśród aromatu wyśmienitego jadła i zacnych trunków, zapraszamy do hotelowej restauracji Dom Królów, której goście zaznają rozkoszy podniebienia w iście królewskim stylu.

Restauracja Dom Królów jest czynna:
poniedziałek – piątek 6:30 – 23:00
sobota – niedziela 7:00 – 23:00

domkrolow@hotelelblag.eu
+48 55 611 66 95 | m. +48 606 115 531

Serdecznie zapraszamy!