Komunikat o stanie wody

Komunikat o stanie wody

Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badania jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)