BEZPIECZNA Strefa Wellness

 

BEZPIECZNA Strefa Wellness Hotel Elbląg

1. Na terenie strefy Wellness zamieszczono infografiki o konieczności zachowania niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m, także podczas pływania w basenie.

2. Umieściliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.

3. Prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu na strefę wellness oraz przestrzeganie zasad higieny – obowiązkową i staranną kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do basenu, jacuzzi i sauny.

4. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie –osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

5. Prowadzimy dezynfekcję kluczy (do szafek) oraz szafek po każdym użytkowniku.

6.Regularnie dezynfekujemy powierzchnie wspólne takie jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów, leżaki.

7. W toaletach umieściliśmy instrukcje dotyczące mycia rąk, dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania maseczki.

8. W basenie może przebywać maksymalnie 7 osób jednocześnie.

Z sauny suchej  i salki fitness mogą korzystać max. 2 osoby lub rodzina.

W jacuzzi może przebywać 1 osoba lub rodzina.

9. Na strefie wodnej poruszamy się według wskazówek zegara.

10. Główna szatnia, poczekalnia oraz ławy wypoczynkowe zostają wyłączone z użytku.

W terminie 01.03.2021 – 15.03.2021

strefa WELLNESS pozostaje zamknięta.